Vítajte na stránkach obce Hrabovec v okrese Bardejov

Erb obce
Vlajka obce 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

Logo PSK

 


Ikona natur pack

Hrabovec

Obec Hrabovec leží v Nízkych Beskydách, v doline Tople, v nadm. výške okolo 230 m. Sídlisko jestvovalo už pred 14. storočím, prípadne ho založil šoltýs s usadlíkmi v prvej pol. 14. stor. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z r. 1338. Bol majetkovou súčasťou panstva Kurima, neskôr Makovica. Rím. kat. kostol drevený tu jestvoval pravdepodobne od 14. stor. V r. 1427 tu hospodárilo vyše 30 podd. domácností. V r. 1600 malo sídlisko iba 2 poddanské domy a hospodárske stavby majera, mlyn a píla. V r. 1715 tu hospodárili 4 poddanské domácností, v r. 1720 už žiadna, v r. 1828 bolo 53 domov a 396 obyv., v r. 1900 bolo 275 obyv., v r. 1970 402 obyv. V 18. - 19. stor. bol v prevádzke mlyn na papier a zápalkáreň, neskôr aj stupy na úpravu konopí. Rím. kat. kostol pochádza z r. 1768.

Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

 

Upozornenie

 Tato webová stránka beží momentálne v skúšobnom režime. Stránku budeme priebežne dopĺňať aj na základe Vašich pripomienok.

 Podnety a pripomienky posielajte na adresu webmaster@obechrabovec.sk

Obec Hrabovec vyhlasuje
Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Hrabovci

error loading iconKvalifikačné predpoklady, požiadavky, požadované doklady tu...

Zverejnené 06.05.2024

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2024 -2025

Riaditeľka Materskej školy v Hrabovci, po dohode so zriaďovateľom, obcou Hrabovec, oznamuje, že zápis detí do Materskej školy v Hrabovci na školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

od 6. mája 2024 do 10.mája 2024
v čase od 11,00 hod. – 13,00 hod.

error loading iconViac informácií tu...

 

error loading iconŽiadosť o prijatie tu...

 

Verejná vyhláška
Zvolanie zhromaždenia vlasníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Lozigart

error loading iconCelá vyhláška tu...

 

Verejná vyhláška

Poľovnícka organizácia PZ Lazy, Hankovce

error loading iconCelá vyhláška tu...

Zverejnené 30.01.2024 

Výzva PSK

„Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

error loading iconOznámenie tu...

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

error loading iconCelá vyhláška tu...

Zápisnica

okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbach do NR SR 30.09.2023

 

error loading iconCelá zápisnica tu...

Adaptačná strategia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconViac informácií tu...

 

Program hospodárského rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja

error loading iconViac informácii tu...

Návrh
Záverečný účet Obce Hrabovec a rozpočtové hospodárenie za rok 2022

icon PDF Celý návrh tu ...

Zverejnené 12.05.2023 

Vyhlásenie výzvy na voľby členov do rady materskej školy

icon PDF Celá výzva a podmienky ...

Zverejnené 11.05.2023 

Evidencia štandardov kvality za oblasť
Voda - pitná

icon PDF Evidencia štandardov kvality, celý záznam ...

 

Vážení občania,

Lesy sú základnou súčasťou nášho životného prostredia. Majú schopnosť tvoriť a chrániť úrodnú pôdu, zachytávať a akumulovať čistú vodu, produkovať kyslík, filtrovať vzduch, pohlcovať prach a rádioaktivitu, sú životným prostredím pre živočíchy, rastliny a ich spoločenstvá a pre ľudí sú zdrojom regenerácie, osvieženia a inšpirácie.

icon PDF Čítaj ďalej tu ...

 

Verejná vyhlaška
Poľovnická organizácia PZ Lazy Hankovce

icon PDFVerejná vyhláška viac informácií tu...

Zverejnené 03.02.2023

Informácia
o plánovanej realizácii pozemkových úprav v katastrálnom území Hrabovec

icon PDFViac informácií tu...

Zverejnené 26.01.2023

Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Hrabovec

icon PDFViac informácií tu...

Zverejnené 21.12.2022

Násilie páchané na ženách sa týka nás všetkých!

error loading iconViac informácií tu...

Uverejnenie výsledkov
volieb poslancov obecného zastupiteľstva
a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v Hrabovci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

error loading iconVýsledky volieb tu...

 

Projekt

PosilovňaPosilovňa

Polícia upozorňuje seniorov pred podvodníkmi!!!

error loading iconViac informácií tu...

Inflačná pomoc
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?

Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

error loading iconViac informácií tu...

 

Alebo na stránke Úradu práce, sociálnych veci a rodiny klik...

 

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky

error loading iconViac informácií tu...

Zverejené 22.06.2022

V Hrabovci modernizujeme, obec začala s výstavbou nájomných bytov

Logo PSK

Výzva
Miniprogram
PSK

2021

Názov projektu
Detské ihrisko "Hrabinka"

Prijímateľ podpory
Obec Hrabovec

Výška dotácie
1000,00€

Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

IhriskoIhriskoIhriskoIhrisko

Ján Buchala z Hrabovca je už vyše 50 rokov neodmysliteľnou súčasťou omší v miestnom kostole

Kantor Ján Buchala

Celý članok nájdete tu...

Zverejnenie
Správy o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Hrabovec

 

Oznamujeme verejnosti, že Správa o hodnotení strategického dokumentu
a Územný plán obce Hrabovec  sú zverejnené na stránke MŽP SR
www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-hrabovec
Konzultácie k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Bardejov, OSŽP, v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. (termín konzultácie je potrebné dohodnúť vopred).
Do Správy o hodnotení strategického dokumentu a do Územného plánu obce Hrabovec možno nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie možno na Obecnom úrade Hrabovec v pracovných dňoch počas úradných hodín. 
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Bardejov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dlhý rad 16, 085 01 Bardejov, najneskôr do 21 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené obcou na adresu OÚ Bardejov, OSŽP, resp. elektronickou poštou na adresu darina.sorokova@minv.sk

Správy o hodnotení strategického dokumentu
Územný plán obce Hrabovec

Oznamujeme verejnosti, že Správa o hodnotení strategického dokumentu a Územný plán obce Hrabovec sú zverejnené na stránke MŽP SR (klik tu...)

error loading iconViac informácii najdete tu...

Program rozvoja

Po kliknutí na dokument ten sa otvorí v novom okne

Program rozvoja

Po kliknutí na dokument ten sa otvorí v novom okne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 15:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
StrednáTopľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
512

Prvá písomná zmienka
1338

Matričný úrad
Bardejov

Číslo účtu
SK73 5600 0000 0036 0280 1001

 

Kontakt

Hrabovec č. 104

086 11 Hrabovec

Telefón
+421 54 47 97 225
+421 0904 951 265

E-mail
podatelna@obechrabovec.sk
starosta@obechrabovec.sk
hrabovecou@azet.sk


 

Logo

Logo Farmička.sk

Logo PSK