Vítajte na stránkach obce Hrabovec v okrese Bardejov

Erb obce
Vlajka obce 

Dnes je

Meniny na web

Úradná tabuľa

 

Obec

Logo PSK

 


Ikona natur pack

Zmluvy rok 2023

Ikona PDFDohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom - UPSVaR Bardejov
01.12.2023

 

Ikona PDFZmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí na obdobie september - jún 2024
01.12.2023

 

Ikona PDFÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
06.11.2023

 

Ikona PDFDohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
25.10.2023

 

Ikona PDFProtokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku Slovenskej republiky do vlastníctva obcí
12.10.2023

 

Ikona PDFZáložná zmluva č. 700/311/2021 - ŠFRB
11.10.2023

 

Ikona PDFZáložná zmluva č. 700/310/2021 - ŠFRB
11.10.2023

 

Ikona PDFZmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.78/2023 - Prima banka a.s.
09.10.2023

 

Ikona PDFZmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č.76/2023 - Prima banka a.s.
02.10.2023

 

Ikona PDFZmluva o termínovanom úvere č. 37/013/23 - Prima banka a.s.
18.09.2023

 

Ikona PDFZmluva o zabezpečení autobusovej prepravy - SAD Prešov a.s.
06.09.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Lucia Salasovičová
06.09.2023

 

Ikona PDFÚrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
23.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Damián Kapec
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Simona Šoltýsová
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Sarah Pňakovičová
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Ing. Michal Molčan
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Jozef Maxin
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - František Šoltýs
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Emil Ivančo
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Dávid Švec
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Lukáš Brehuv
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Alena Halkociová
08.06.2023

 

Ikona PDFNájomná zmluva - Anna Goliášová
08.06.2023

 

Ikona PDFZmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2023-0497
11.05.2023

 

Ikona PDFZmluva č.323 0828 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
03.05.2023

 

Ikona PDFPoistná zmluva - Allianz-Slovenská poisťovňá, a.s.
25.04.2023

 

Ikona PDFZmluva o dielo - Edusteps
17.04.2023

 

Ikona PDFPríloha č.4 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného odpadu - Fúra s.r.o.
15.03.2023

 Pracovná doba

Pondelok
8:00 - 16:00
Utorok
8:00 - 16:00
Streda
8:00 - 17:00
Štvrtok
8:00 - 16:00
Piatok
8:00 - 15:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
StrednáTopľa

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
512

Prvá písomná zmienka
1338

Matričný úrad
Bardejov

Číslo účtu
SK73 5600 0000 0036 0280 1001

 

Kontakt

Hrabovec č. 104

086 11 Hrabovec

Telefón
+421 54 47 97 225
+421 0904 951 265

E-mail
podatelna@obechrabovec.sk
starosta@obechrabovec.sk
hrabovecou@azet.sk


 

Logo

Logo Farmička.sk

Logo PSK